រូប​ភាព៖ រូប​ផ្ទៃ​ក្រោយ​ដក​ស្រង់​ចេញ​ពី​រឿង Rio

ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​​​ស្អាតៗក្នុង​រឿង ដែល​អាច​យក​មក​ធ្វើ​ជា​រូប​ផ្ទៃ​ក្រោយ​សម្រាប់ អេក្រង់​កុំព្យទ័រ​របស់​អ្នក។ ក្រៅ​ពី​កុំព្យូទ័រ​អ្នក​ក៏​អាច​រើស​យក​មាត្រ​រូប​សម្រាប់៖ iPhone, iPhone4, iPad ក៏បាន។ សូម​ចូល​ទៅ​កាន់​អាសយដ្ឋាន​ទំព័រ ដែល​ខ្ញុំ​បង្ហាញ​នៅ​ខាង​ក្រោម​គេ។

សូម​ចូល​ទីនេះ បើ​អ្នក​ត្រូវ​ការ​រូប​បន្ថែម​ទៀត៖ http://rovio-news-assets.angrybirdsgame.com/promo/page.html