ល្បែង​កម្សាន្ត៖ Speed Dreams ល្បែង​ប្រណាំង​ឡាន​សម្រាប់ Linux

Speed Dreams គឺ​ជា​​ប្រណាំង​ឡាន ដែល​អាច​លេង​បាន​នៅ​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ ។ ល្បែង​កម្សាន្ត​នេះ​មាន​លក្ខណៈ​ជា​ប្រភេទ 3D មាន​គុណភាព​ល្អ។ នៅ​ពេល​ឥឡូវ​នេះ Speed Dreams បាន​ចេញ​ដល់​កំណែ 2.0 Alpha 3 ហើយ ហើយ​អ្នក​អាច​យក​ទៅ​ធ្វើ​ការ​សាក​ល្បង​លេង​បាន។ អ្នក​អាច​ធ្វើ​ការ​ដំឡើង​បាន​តាម​រយៈ PPA

sudo apt-add-repository ppa:speed-dreams/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install speed-dreams