បង្ហាញ​ដំណើរ​ការ​ទាញ​យក​របស់ Firefox ក្នុង Launcher របស់ Unity (Ubuntu 11.04)

កម្មវិធី​បន្ថែម​ថ្មី​មួយ ដែល​មាន​លក្ខណៈ​ពិសេស​ក្នុង​ការ​ត​ភ្ជាប់​ដំណើរ​ការ​របស់ ជាមួយ​នឹង ។ UnityFox គឺ​ជា​កម្មវិធី​ដែល​មាន​តួនាទី​បន្ថែម​របារ​ដំណើរ​ការ​ទាញ​យក ទៅ​លើ​រូបតំណាង នៅ​ក្នុង Unity launcher។

កម្មវិធី​នេះ​កំពុង​និង​ស្ថិត​ក្រោម​ការ​អភិវឌ្ឍ ហើយ​មិន​ទាន់​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ការ​វិភាគ​ដោយ Mozilla ទេ។ តែ​បើ​អ្នក​ចង់​ប្រើ អ្នក​អាច​ចុច ទីនេះ ដើម្បី​ទាញ​យក។ កម្មវិធី​បន្ថែម​មួយ​នេះ ក៏​ដំណើរ​ការ​ជាមួយ​នឹង Unity 2D ផង​ដែរ (Unity 2D ជា​កំណែ​មួយ​នៃ Unity ហើយ​មាន​ទំហំ​តូច​ថែម​ទៀត​ផង។ បើ​អ្នក​ចង់​ដំឡើង​ក្នុង Unity 2D សូម​អាន ទីនេះ។)

 

 

 

ដក​ស្រង់​ចេញ​ពី៖ http://digitizor.com/2011/05/06/display-download-progress-in-unity-launcher-using-unityfox-ubuntu-11-04/