សូម​អភ័យ​ទោស​ចំពោះ​បញ្ហា

ដោយ​សារ​តែ​មាន​បញ្ហា​មួយ​ចំនួន​បាន​កើត​ឡើង​ក្នុង​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ (database) របស់​គេហទំព័រ​នេះ បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​បាត់​នូវ​អត្ថបទ​ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃ​ចុង​ក្រោយ​នេះ។ តែសំណាង​ដែល​មិន​បាន​បាត់​ទាំង​អស់។ សូម​បញ្ជាក់​ថា នេះ​មិន​មែន​បណ្ដាល​មក​ពី​ពពួក Hacker អ្វី​នោះ​ទេ។ គឺ​មក​ពី​កំហុស​បច្ចេកទេស​ដែល​កើត​ឡើង​ដោយ​ចៃដន្យ​តែ​ប៉ុណ្ណោះ។ ដំណើរ​ការ​ដាក់​ផ្សាយ​អត្ថបទ នឹង​ចាប់​ផ្ដើម​នៅ​ថ្ងៃ​ស្អែក​នេះ។

ខ្ញុំ​សង្ឃឹម​ថាបង​ប្អូន​នៅ​តែ​បន្ត​គាំទ្រ​គេហទំព័រ​មួយ​នេះ។ យើង​ខ្ញុំ​នឹង​ស្វែង​រក​អត្ថបទ​ល្អៗ​មក​ចែក​រំលែក​អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា។

ពី​ខ្ញុំ ទេព សុវិចិត្រ អ្នក​គ្រប់​គ្រង​គេហទំព័រ។