ពុម្ព​អក្សរ​យូនីកូដ​ខ្មែរ​ថ្មី​ដោយ សុខ ចំរើន

អរគុណ​បង​ប្រុស សុខ ចំរើន ដែល​បាន​ផ្ដល់​​យូនីកូដខ្មែរ​ថ្មីនេះ មក​ដាក់​ផ្សាយ​ចែករំលែក​ដល់​ប្រជាជន​ខ្មែរ​ទាំង​អស់។ ​ដែល​បង​ប្រុស​បាន​ធ្វើ​មាន​ដូច​ជា៖

  • Khmer Music (ផ្គុំ​ឡើង​ដោយ​សញ្ញា​ភ្លេង)
  • Khmer Arrow (មាន​នូវ​គំនូស​ព្រួញ បង្ហាញ​អំពី​របៀប​នៃ​ការ​សរសេរ​អក្សរ​ខ្មែរ)
  • Khmer Dotted (ជា​ពុម្ព​អក្សរ​មាន​សណ្ឋាន​ចុចៗ​មូលៗ)
  • Khmer Eng (ជា​ពុម្ព​អក្សរ​ដែល​ផ្គុំ​ឡើង​ដោយ​តួ​អក្សរ​អង់គ្លេស)

ពុម្ព​អក្សរ​ទាំង​អម្បាល​ម៉ាន​នេះ អាច​ប្រើ​ស្រួល​ជាមួយ​កម្មវិធី​ការិយាល័យ (Microsoft Office, . )។ សម្រាប់ វិញ​អាច​នឹង​មាន​នៅ​ពេល​ខាង​មុខ។ សូម​មើល​ទៅ​រូប​ខាង​ក្រោម​នេះ៖

លោក​អ្នក​អាច​ទាញ​យក​បាន​តាម ទីនេះ