ពុម្ព​រូបរាង Faenza បាន​បន្ថែម​រូប​តំណាង LibreOffice និង UbuntuOne

ពុម្ព​រូបរាង កំណែ ០.៩.២ បាន​បន្ថែម​រូបតំណាង​ថ្មីៗ​ចូល​ថែម​ទៀត ដែល​មាន​ដូច​ជា​រូប​តំណាង និង UbuntuOne និង​រូប​តំណាង​ផ្សេងៗ​ទៀត។ Faenza គឺ​ជា​ពុម្ព​រូបរាង​ដ៏​មាន​ប្រជាប្រិយ​​ភាព​មួយ ដែល​មាន​ភ្ជាប់​មក​ជា​មួយ​នឹង​រូបតំណាង​ស្អាត បាន​ធ្វើ​ឲ្យអ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ទាំង​ឡាយ​មាន​ស្រស់​ស្រាយ​ជាមួយ​នឹង Faenza។ Faenza ត្រូវ​បាន​ដាក់​បញ្ចូល​ជា​ពុម្ព​រូបរាង លំនាំ​ដើម​សម្រាប់ 11.04 Natty និង ផង​ដែរ។ លោក​អ្នក​អាច​ទាញ​យក​ Faenza បាន​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ។

របៀប​ដំឡើង

សូម​បើក​ស្ថានីយ៍​បញ្ជា (Terminal) ហើយ​វាយ​ពាក្យ​បញ្ជា​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

[bash]
sudo add-apt-repository ppa:tiheum/equinox

sudo apt-get update

sudo apt-get install faenza-icon-theme
[/bash]