របៀប​បង្ហាញ​ជំនាន់ Windows នៅ​លើ​អេក្រង់​ខាង​មុខ

រូបភាព៖ HowTo Geek

នេះ​គ្រាន់​តែ​គន្លឹះ​មួយ ដែល​អាច​ឲ្យ​លោក​អ្នក​ងាយ​ស្រួល​ស្វែង​រក​ជំនាន់​នៃ របស់​អ្នក។ វា​មិន​មែន​ជា​គន្លឹះ​សំខាន់​នោះ​ទេ គ្រាន់​តែ​ជា​របៀប​តូច​មួយ​ប៉ុណ្ណោះ។ ដើម្បី​បង្ហាញ​ដូច​រូប​ខាង​លើ​នោះ សូម​អនុវត្ត​តាម​លំនាំ​ខាង​ក្រោម៖

១. សូម​បើក regedit

រូបភាព៖ HowTo Geek

២. សូម​បើក​ថត HKEY_CURRENT_USER រួច​ចុច​លើ​ថត Control Panel បន្ទាប់​មក​ចុច​លើ​ថត Desktop ហើយ​ចុច​ពីរ​ដង registry ឈ្មោះ PaintDesktopVersion

រូបភាព៖ HowTo Geek

៣. នោះ​នឹង​លេច​ចេញ​ផ្ទាំង​មួយ​មក។ សូម​ប្ដូរ​តម្លៃ (value) ទៅ 1

រូបភាព៖ HowTo Geek

៤. ចាប់​ផ្ដើម​កុំព្យូទ័រ​ឡើង​វិញ លោក​អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​លទ្ធផល​ដូច​ខាង​ក្រោម

រូបភាព៖ HowTo Geek

ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​លាក់​វា​វិញ គ្រាន់​តែ​ប្ដូរ​តម្លៃពី 1 ទៅ 0 វិញ​ជា​ការ​ស្រេច។

ដក​ស្រង់​ចេញ​ពី៖ http://www.howtogeek.com/58298/stupid-geek-tricks-how-to-display-the-windows-version-on-the-desktop/