កម្មវិធី​បន្ថែម​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ Firefox យឺត​បំផុត

ជា​​រុក​រក​អ៊ីនធឺណិត ដែល​មាន​ប្រជាប្រិយ​ភាព​ជាង​គេ។ ខណៈ​ពេល​ដែល​វា​មាន​ភាព​ល្បី​ល្បាញ​នោះ ក៏​មាន​នូវ​​ជា​ច្រើន ត្រូវ​បាន​បង្កើត។ តែ​​បន្ថែម​ទាំង​នោះ ក៏​មិន​មែន​ផ្ដល់​ផល់​ល្អ​ឲ្យ ជា​និច្ច​ដែរ គឺ​មាន​កម្មវិធី​មួយ​ចំនួន ដែល​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ល្បឿន​ដំណើរ​ការ មាន​សភាព​យឺត ពេល​ខ្លះ​យឺត​មែន​ទែន​តែ​ម្ដង។ ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​បញ្ជី​ដែល​រាយ​ឈ្មោះ​កម្មវិធី​បន្ថែម ដែល​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ យឺត៖

ហើយ​អ្វី​ដែល​ជា​រឿង​គួរ​ឲ្យ​អស់​សំណើច​នោះ​ គឺ​កម្មវិធី​មួយ​ដែល​ជួយ​ឲ្យ​បើក​គេហទំព័រ​តាម Firefox លឿន បែរ​ជា​ធ្វើ​ឲ្យ Firefox យឺត​ដល់​ទៅ ៣៣% ទៅវិញ។ ប្រសិន​បើ​ក្នុង​ចំណោម​កម្មវិធី​ទាំង​ប៉ុន្មាននេះ ត្រូវ​បាន​ដំឡើង​ក្នុង Firefox របស់​អ្នក​វិញ ដឹង​តែ​បើក​លែង​រួច​ហើយ 😀

យើង​អាច​មើល​បញ្ជី​ពេញលេញ នូវ​ឈ្មោះ​កម្មវិធី​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ Firefox យឺត​នៅ​ក្នុង​នេះ

ដក​ស្រង់​ចេញ​ពី៖ http://www.howtogeek.com/57996/ever-wonder-which-firefox-add-ons-slow-you-down-the-most/