កម្មវិធី Photoshop ចេញ​បង្ហាញ​នៅ​លើ iPad

ម៉ឺនុយ (Layer)

ការបន្ថែមស្រទាប់ (Layer)

ការលាយពណ៌

វា​ជា​រឿង​ប្រសើរ​សម្រាប់​អ្នក​ប្រើ ដែល​ជា​ផលិត​ផល​របស់ Apple អាច​ប្រើ​នូវ​ នៅ​លើ​នោះ​បាន។ ហើយ​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់​វា​អាច​នឹង​មាន​ដូច សម្រាប់​កុំព្យូទ័រអ៊ីចឹង ហើយ​ប្រហែល​ជា​មាន​ការ​កែច្នៃ​នូវ​លក្ខណៈ​ផ្សេងៗ​ទៀត។ នេះ​គ្រាន់​តែ​ជា​ការដាក់​បង្ហាញ​របស់​ក្រុម​ហ៊ុន ទេ ក៏​ព្រោះ​តែ​កម្មវិធី​នេះ​កំពុង​តែ​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ការ​អភិវឌ្ឍ​នៅ​ឡើយ។

ដក​ស្រង់​ចេញ​ខ្លះៗ​ចេញ​ពី៖ http://www.photographybay.com/2011/03/30/photoshop-for-ipad-live-demo/