ល្បែង​កម្សាន្ត៖ បាញ់​ឆ្កែ​ប្រមាញ់​ទា

​នេះ ពី​មុន​យើង​ធ្លាប់​តែ​លេង​តាម​រយៈ កាសែត ឬ តាម​ទូ តែ​បាញ់​ទា។ តែ​ល្បែង​នេះ​វិញ គេ​បង្កើត​ឲ្យ​យើង​បាញ់​ឆ្កែ​ដែល​ប្រមាញ់​ទា​វិញ​ម្ដង។ 😀 សូម​លេង​សប្បាយ​ទាំង​អស់​គ្នា។

ដើម្បី លេង​សូម​ចុច​តំណ​ភ្ជាប់​ខាង​ក្រោម​នេះ៖ http://www.i-mockery.com/minimocks/duckhunt/