ល្បែង​កម្សាន្ត៖ អុក​ចត្រង្គ សម្រាប់ Linux

ល្បែងកម្សាន្ត សម្រាប់

យើង​អាច​លេង​ល្បែង​អុក​ចត្រង្គ​បាន នៅ​លើ​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ លីនុច។ នេះ​ជា​កម្មវិធី​​ដ៏​ល្អ​មួយ។ ហើយ​យើង​ក៏​អាច​លេង​ជាមួយ​នឹង​កុំព្យូទ័រ ឬ មនុស្ស (ដូច​ជា​នៅ​លើ​បណ្ដាញ ឬ Online)។ កម្មវិធី​នេះ​ត្រូវ​បាន​សរសេរ​ឡើង​ជា​ភាសា Python ហើយ​អាច​ដើរ​បាន​យ៉ាង​ស្រួល​ជាមួយ​នឹង រូប​រាង​អេក្រង់​ខាង​មុខ GNOME។

យើង​អាច​ទាញ​យក​បាន​ទី​នេះ៖ http://code.google.com/p/pychess/downloads/list


ប្រភព​ដើម៖ http://www.webupd8.org/2011/03/pychess-great-linux-chess-game-you-can.html