កម្មវិធីចម្លង​គំរូពី AutoCAD ឈ្មោះ ‘DraftSight’

វា​អាច​ជា​រឿង​មួយ​ដ៏​ល្អ​ប្រសើរ​សម្រាប់​ប្រព័ន្ធ ដែល​នៅ​ពេល​នេះ មាន​អ្នក​បង្កើត​​ដែល ចម្លង​គំរូ​ពី​កម្មវិធី​ល្បី​មួយ​ឈ្មោះ AutoCAD។ កម្មវិធី ‘’ អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​កែ​ប្រែ, ត្រួត​ពិនិត្យ, បង្កើត​ឯកសារ .dwg ដូច​ទៅ​នឹង​កម្មវិធី AutoCAD ផង​ដែរ។ (បញ្ជាក់៖ កម្មវិធី​ចម្លង​គំរូ ភាសា​អង់គ្លេស​ហៅ​ថា clone)

 

អាច​ទាញ​យក​បាន​តាម៖

  • http://www.3ds.com/products/draftsight/download-draftsight/ (ទំហំ៖ ៦៦.៨ មេកាបៃ)

សម្រាប់ 64ប៊ីត៖

ក្រោយ​ពី​ទាញ​យក​ហើយ សូម​អនុវត្ត​តាម​កូដ​នេះ៖

  • sudo dpkg --force-architecture –i DraftSight.deb