អត្ថប្រយោជន៍​នៃ​ការ​ប្រើ ចន្លោះ​មើល​មិន​ឃើញ

នៅ​ពេល​នេះ​ខ្ញុំ​មាន​ក្ដី​សោមនស្ស ដែល​បាន​នាំ​ជូន​បង​ប្អូន​ទាំង​អស់​ ដែល​និយម​ប្រើ​យូនីកូដ​ នូវ​​ដែល​ពន្យល់​អំពី​របៀប​ប្រើ​​ដែល​ខ្ញុំ​បាន​បង្កើត​វា​ឡើង ហើយ​មាន​មាត្រដ្ឋាន ១៤អ៊ីង ដូច្នេះ​ពេល​ដែល​អ្នក​មើល​​នេះ សូម​មេត្តា​ជ្រើស​យក​មាត្រដ្ឋាន HD ទើប​អាច​មើល​ឃើញ​ច្បាស់។ ជា​ចុង​ក្រោយ​ខ្ញុំ​សូម​ទោស ចំពោះ​​មួយ​នេះ ព្រោះ​ខ្ញុំ​បាន​សរសេរ​លឿន ហើយ​ចេះ​តែ​ខុស ^_^ ។ ​នេះ​ខ្ញុំ​ធ្វើ​ឡើង​គឺ​សម្រាប់ ប្រជាជន​ខ្មែរ​ទូទៅ ហើយ​ធ្វើ​ឡើង​ក្នុង​ការ​រិះ​គន់​ក្នុង​ន័យ​ស្ថាបនា។ អរគុណ។
(បញ្ជាក់៖ ខ្ញុំ​ប្រើ​កម្មវិធី )