លក្ខណៈសណ្ឋានខ្លះៗរបស់ Mac OS X Lion 10.7 ប្រព័ន្ធប្រតិបត្ដិការនៃអនាគតរបស់ Apple។

អានុភាពនៃ ជាមួយវេទមន្តរបស់ iPad

X Lion 10.7 គីជាជំនាន់ទី៨នៃ X។ ការបង្ហាញនិងពន្យល់ប្រាប់ពីលក្ខណះខ្លះរបស់វាបានធ្វើរួចមកហើយជាសារធារណះនៅ “Back to Mac” ដែលជាព្រឹត្ដិការណ៍របស់ Apple នាថ្ងៃ20 ខែតុលា ឆ្នាំ2010 កន្លងមក។ X Lion គឺជាការលាយបញ្ចូលគ្នារវាង និង iOS ដូចជា Launchpad និង Mac App Store នៅលើ Mac។ យ៉ាងណាមិញ Apple បានដាក់ដំនើរការ X Lion developer preview (11A390) អោយអ្នកអភិវឌ្ឍប្រើប្រាស់រួចមក ហើយតាំងពីថ្ងៃ24ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ2011 កន្លងមក។ ដូច្នេះនេះជាកាបង្ហាញអោយដឹងខ្លះៗអំពីលក្ខណះរបស់ Mac OS X Lion ហើយយើងរំពឹងទុកថាវានិងចេញជាសាធារណះ នៅរដូវក្តៅនេះ។

Mac App Store (ហាងកម្មវិធី)

ផ្លូវដ៏ឈ្លាសវៃនៃការស្វែងរកនិងទាញយកកម្មវិធីសំរាប់Mac

Launchpad

ទំព័រនៃកម្មវិធីរបស់អ្នក

 

Full-screen Apps (ដំណើការកម្មវិធីពេញអេក្រង់)

Missing Control

Missing Control គឺជាសណ្ធានថ្មីដែលមានសម្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងគ្រប់កម្មវីធីដែលកំពុងដំណើការនៅក្នុងMac

 

កាយវិការនិងចលនា

កាយវិការ Multi-touch ធ្វើអោយអ្វីៗទាំងអស់ងាយស្រួលនៅលើ iPad អីឡូវបទពិសោធន៏កាន់តែល្អនៅលើ Mac។ ការឆ្លើយតបនឹងកាយវិការកាន់តែប្រាកដនិយម នៅក្នុង Mac OS X Lion មានអារម្មណ៍ថាការឆ្លើយតបគឺដែលរស់រវើក។

ខ្មែរ Unicode

Mac OS X Lion ជាប្រព័ន្ធដំណើដំបូងបំផុតដែលមានខ្មែរ Unicode មកស្រាប់ហើយគ្មានបញ្ហាក្នុងការសរសេរ ដូចជា ពុម្ផអក្សរតូចពេក រឺក៏ បញ្ហាផ្សេង។

 

ទាញយក Mac OS X Lion developer preview (11A390) ចូលទៅកាន់ http://developer.apple.com/technologies/mac/whats-new.html (Require Mac Developer Program members to download)