លក្ខណៈសណ្ឋានខ្លះៗរបស់ Mac OS X Lion 10.7 ប្រព័ន្ធប្រតិបត្ដិការនៃអនាគតរបស់ Apple។

អានុភាពនៃ X ជាមួយវេទមន្តរបស់ iPad

Lion 10.7 គីជាជំនាន់ទី៨នៃ ។ ការបង្ហាញនិងពន្យល់ប្រាប់ពីលក្ខណះខ្លះរបស់វាបានធ្វើរួចមកហើយជាសារធារណះនៅ “Back to Mac” ដែលជាព្រឹត្ដិការណ៍របស់ Apple នាថ្ងៃ20 ខែតុលា ឆ្នាំ2010 កន្លងមក។ Lion គឺជាការលាយបញ្ចូលគ្នារវាង Mac OS និង iOS ដូចជា Launchpad និង Mac App Store នៅលើ Mac។ យ៉ាងណាមិញ Apple បានដាក់ដំនើរការ Lion developer preview (11A390) អោយអ្នកអភិវឌ្ឍប្រើប្រាស់រួចមក ហើយតាំងពីថ្ងៃ24ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ2011 កន្លងមក។ ដូច្នេះនេះជាកាបង្ហាញអោយដឹងខ្លះៗអំពីលក្ខណះរបស់ Mac OS X Lion ហើយយើងរំពឹងទុកថាវានិងចេញជាសាធារណះ នៅរដូវក្តៅនេះ។

Mac App Store (ហាងកម្មវិធី)

ផ្លូវដ៏ឈ្លាសវៃនៃការស្វែងរកនិងទាញយកកម្មវិធីសំរាប់Mac

Launchpad

ទំព័រនៃកម្មវិធីរបស់អ្នក

 

Full-screen Apps (ដំណើការកម្មវិធីពេញអេក្រង់)

Missing Control

Missing Control គឺជាសណ្ធានថ្មីដែលមានសម្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងគ្រប់កម្មវីធីដែលកំពុងដំណើការនៅក្នុងMac

 

កាយវិការនិងចលនា

កាយវិការ Multi-touch ធ្វើអោយអ្វីៗទាំងអស់ងាយស្រួលនៅលើ iPad អីឡូវបទពិសោធន៏កាន់តែល្អនៅលើ Mac។ ការឆ្លើយតបនឹងកាយវិការកាន់តែប្រាកដនិយម នៅក្នុង Mac OS X Lion មានអារម្មណ៍ថាការឆ្លើយតបគឺដែលរស់រវើក។

ខ្មែរ Unicode

Mac OS X Lion ជាប្រព័ន្ធដំណើដំបូងបំផុតដែលមានខ្មែរ Unicode មកស្រាប់ហើយគ្មានបញ្ហាក្នុងការសរសេរ ដូចជា ពុម្ផអក្សរតូចពេក រឺក៏ បញ្ហាផ្សេង។

 

ទាញយក Mac OS X Lion developer preview (11A390) ចូលទៅកាន់ http://developer.apple.com/technologies/mac/whats-new.html (Require Mac Developer Program members to download)